LanCentrum.sk
language:
Nakupovať v mene:

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov.

 

 Účel registrácie

Registrovaný a prihlásený užívateľ má možnosť sledovať po zadaní prístupového mena a hesla on-line stav spracovania objednávky, prístup k minulým objednávkam.

 

Registrované údaje

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou prepravných spoločnosti, ktorým ich poskytujeme iba v rozsahu potrebnom pre doručenia tovaru. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Objednávku tovaru je možné v našom obchode realizovať iba s registráciou uživateľa. Pri expedovaní tovaru vyžadujeme fakturačnú adresu a adresu doručenia (ak je odlišná od fakturačnej) v prípade vystavenia dokladu na firmu je potrebné zadať aj IČO a IČ DPH pre daňové účely. Zadávané údaje pri registrácií a objednávke vyžadujeme za účelom informovania o spracovaní a vybavení resp. doručení objednávky. Registrované kontaktné údaje budú uložené v zabezpečenej databáze so šifrovaným heslom úžívateľa za účelom jednoduchším a rýchlejším vytvorením ďalšej objednávky. V prípade zabudnutia hesla má užívateľ možnosť vygenerovať nové heslo ktoré bude možné zaslať iba na registrovanú mailovú adresu.

 

Používanie cookies

Pre správnu funkčnosť nákupného košíka obchod vyžaduje povolené cookies minimálne po dobu nevyhnutnú na odoslanie objednávky tovaru. Pre odoslanie objednávky tovaru nie je nutná registrácia užívateľa.

 

Údaje pre on-line bankovú úhradu

Všetky v súčasnosti integrované on-line platby v elektronickom bankovníctve (TaraPay, VubPay, ČSOBpay) sú realizované z dú priamo na stránke banky kupujúceho, ktorá poskytne predávajúcemu iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby na základe variabilného symbolu (číslo objednávky). Predávajúci preto nemôže v žiadnom prípade získat prístupové a prihlasovacie údaje ani zostatok na účte klienta.

 

Zmena a zmazanie údajov

Zmeny v registrovaných údajoch alebo vymazanie užívateľa je možné vykonať na základe emailovej požiadavky.

Obchod prevádzkuje: Times-VT, Nábr. Sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza, Slovakia tel.: +421 (0)46 542 70 50
Created by © 2018 WebCreative.info All rights reserved.